Gå til innhold

Dempende lim - DG-2000

DG-2000 er et vannbasert akryldempingslim som er optimalisert for demping i trebaserte bindelag. Et enkomponent viskoelastisk dempingslim for tre- og fiberbaserte bindelagsapplikasjoner.

Produktegenskaper

Et enkomponent viskoelastisk, dempende lim for tre- og fiberbaserte applikasjoner med begrensede lag.

DG-2000 er et vannbasert akrylbasert dempelim som er optimalisert for demping av trelag. Stive platematerialer som brukes til gulv- og veggkonstruksjoner, som kryssfiner, sponplater og gipsplater, har svært lav demping. Disse materialene/konstruksjonene genererer derfor lett resonansvibrasjoner i konstruksjonen, noe som fører til problemer med støy og utmatting.

DG-2000 bør brukes i en sandwichkonstruksjon, der DG-2000 er fastspent mellom to plater av for eksempel kryssfiner. DG-2000 er enkel å bruke, og tapsfaktoren i konstruksjonen din vil øke og den utstrålte støyen vil reduseres.

 

Produktanvendelser

  • Strukturell demping av gulv i buss- og skinnegående kjøretøy, scener og vegger.
  • Støtdemping av gulv, f.eks. i bygninger og tog.
  • Økt transmisjonstap på vegger og dører.
  • I tillegg er limet en utmerket løsning for høyttalerkonstruksjoner.

Tykkelsesforholdet mellom de begrensende lagene skal være 1:3. Det er imidlertid stivhetsforholdet som er av interesse. Omtrent 1 kg/m2 DG-2000 skal påføres, helst med rull eller tannsparkel, mellom to plater av for eksempel kryssfiner, sponplater eller MDF. Dette gir et dempende lag på ca. 1 mm tykkelse.

Overflatene på de to platematerialene skal sammenføyes mens limet fortsatt er vått og holdes under fast kontakt (maksimalt trykk ca. 30 KN/m2). 

Ved liming av plater på stedet kan den øverste platen spikres eller skrus fast til konstruksjonslaget. Sørg for at det ikke er luft mellom de to platene. Det er viktig å merke seg at bøyestivheten til den dempede konstruksjonen er lavere enn for en homogen plate med samme tykkelse.

Det er mulig å bore hull eller kutte den laminerte platen på samme måte som en homogen plate.

Forbehandling av overflaten: Rengjør overflaten for smuss og støv.

Akustiske egenskaper

For en enkeltplatekonstruksjon bestemmes overføringstapet for luftbåren støy hovedsakelig av platens overflatevekt. Under sammenfallfrekvensen vil overføringstapet teoretisk sett øke med 6 dB per oktav og med 6 dB per dobling av flatevekten. Over sammenfallsfrekvensen er det hovedsakelig platens dempende tapsfaktor som bestemmer overføringstapet. Dette fremgår tydelig av grafen nedenfor.

Ytelsen til DG-2000 er som alle viskoelastiske dempningsmaterialer sterkt avhengig av frekvens og temperatur. DG-2000 har en høy tapsfaktor over et bredt temperatur- og frekvensområde og er derfor et godt valg for mange applikasjoner.

Tekniske spesifikasjoner

dempende-lim-dg-2000-tekniske-spesifikasjoner-1.xlsx

Belastningsområder

Farge Hvitaktig
Løsemiddel Vann
Tetthet (tørr) ~ 1300 kg/m3
Tetthet (våt) ~ 1050 kg/m3
Brennbarhet: Ikke brannfarlig
Fast innhold ~ 80 % etter vekt
Tørketid ved 20 °C 5 til 7 timer (ca. 35 minutter ved 80 °C i en oppvarmet presse). 
Lagring Kan oppbevares i minst ett år i uåpnede fat.
(Beskytt mot frost!)
Trommelstørrelser: Ca. 6 kg, 17 kg, 210 kg (andre på forespørsel).

Interessert i Dempende lim - DG-2000

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Kontakt oss

Interessert i Dempende lim - DG-2000?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon