Spring til indhold
Billede af Årstabron
Quietly Improving Your Environment

Dæmpning af lag på en gammel stålbro

Vibratec reducerer støjen på Årsta-broen i det centrale Stockholm. Ved hjælp af en teknik kaldet constrained Layer Dampening (CLD). Støjen er sænket med 6 dB.

Efter en nylig renovering af Årsta-broen fra 1929 i Stockholm blev der observeret en stigning i støjniveauet. Vibratec Akustikprodukter AB har fået tildelt et projekt i flere trin for at dæmpe støjen ved hjælp af CLD (Constrained Layer Damping).

Første trin er at undersøge støjudstrålingen fra brokonstruktionen og de delvise bidrag fra dæk, dragere, hjul/skinne-kontakt osv. Dette involverer vibroakustisk modellering ved hjælp af statistisk energianalyse (SEA), laboratorietest af forskellige CLD-konfigurationer ved forskellige temperaturer samt lignende CLD-test på en mock-up plus støj- og vibrationsmålinger på den faktiske bro.

Vores film om, hvordan vi dæmpede støjen fra pendlertog ved hjælp af Constrained Layer Dampening.

Interesseret i CLD-Constrained Layer Damping?

Du er velkommen til at kontakte os for mere information

Kontakt os