Spring til indhold

Regupol vibrationsisolering

Den byggemyndighedsgodkendte REGUPOL vibrationsserie består af otte produkttyper, som kan bruges i det brede belastningsområde mellem 0,002 N/mm² og 1,5 N/mm². Det skaber mange muligheder for at implementere et isoleringskoncept til projekter inden for bygningsinstallationer og HVAC-udstyr, maskiner, svømmebassiner og fitnesscentre samt vibrationsbeskyttelse af bygninger, især dem, der ligger tæt på jernbaneinfrastruktur. Regupol® vibration er en gummi-polyurethan-komposit til vibrationsisolering. Det kan bruges i et enkelt eller flere lag til at opnå egenfrekvenser på ned til 10 Hz, afhængigt af belastning og materialetykkelse.

Produktets karakteristika

Kontinuerlig statisk belastning
1,50 N/mm²

Spidsbelastninger (sjældne, kortvarige belastninger)
1,75 N/mm²

Standard leveringsformer, ab lager

Ruller
Tykkelse: 10 mm
Længde: 8.000 mm, speciallængde tilgængelig
Bredde: 1.250 mm

Stripping/Plader
På forespørgsel: Udstansning, vandstråleskæring, selvklæbende versioner mulige

Tekniske specifikationer

regupol-vibration-1000-specifikationer.xlsx

Regupol Vibration 1000

Fysisk ejendom Norm Resultat Kommentar
Statisk elasticitetsmodul Baseret på EN 826 4,0 - 11,0 N/mm2 Tangentialmodul, se "elasticitetsmodul".
Dynamisk elasticitetsmodul Baseret på DIN 53513 15,0 - 45,0 N/mm2 Afhængig af frekvens, belastning og tykkelse, se figur "dynamisk stivhed"
Mekanisk tabsfaktor DIN 53513 0.16 Belastnings-, amplitude- og frekvensafhængig
Kompressionssæt Baseret på DIN EN ISO 1856 4.9 % Målt 30 minutter efter dekompression med 50 % deformation / 23 °C efter 72 timer
Trækstyrke Baseret på DIN EN ISO 1798 2,3 N/mm2
Forlængelse ved brud Baseret på DIN EN ISO 1798 110%
Modstandsdygtighed over for rivning Baseret på DIN ISO 34-1 15,0 N/mm
Brandadfærd DIN 4102 B2 Narmals brændbarhed
DIN EN 13501-1 E
Glidende friktion REGUPOL-laboratorium 0.6 Stål (tørt)
REGUPOL-laboratorium 0.7 Beton (tør)
Kompressionshårdhed Baseret på DIN EN ISO 3386-2 1650 kPa Trykspænding ved 25 % deformationsprøve h = 60 mm
Elasticitet ved rebound Baseret på DIN EN ISO 8307 37% afhængig af tykkelse, prøveemne h = 60 mm
Reduktion af kraft DIN EN 14904 45% afhængig af tykkelse, prøveemne h = 60 mm
Modstandsdygtighed over for ozon DIN EN ISO 17025 Sprængning fase 0  

Kontakt os

Interesseret i Regupol Vibration 1000?

Du er velkommen til at kontakte os for mere information