Gå til innhold
Quietly Improving Your Environment

Vibratec støtter SOS Barnebyar (SOS-barnebyer)

I år har Vibratec valgt å støtte SOS Barnbyar og deres arbeid for barn i Ukraina.

Per i dag går over tre millioner ukrainske barn ikke på skole. I tillegg til å bli fratatt retten til utdanning, risikerer disse barna også å miste sin kultur og identitet - noe som kan føre til at en hel generasjon går tapt. SOS-barnebyer gjør et uvurderlig arbeid for å legge forholdene til rette for at barn kan komme tilbake til skolen og få en mulighet til en lysere fremtid.

Ved å støtte SOS-barnebyer kan vi forhåpentligvis gi noen barn en sjanse til en lysere fremtid. Med håp om et lysere 2024 ser vi frem til å fortsette vårt engasjement for samfunnet og barns fremtid.

Vi vil også benytte anledningen til å oppfordre andre selskaper til å støtte denne stiftelsen eller andre veldedige formål.

Vi støtter SOS Barnbyars arbeid