Gå til innhold
Bilde av Årstabron
Quietly Improving Your Environment

Begrenset lagdemping på en gammel stålbro

Vibratec reduserer støyen på Årstabroen i Stockholm sentrum. Ved hjelp av en teknikk som kalles Constrained Layer Dampening (CLD). Støyen er redusert med 6 dB.

Etter en nylig renovering av Årstabroen fra 1929 i Stockholm ble det observert en økning i støyen. Vibratec Akustikprodukter AB har blitt tildelt et flertrinnsprosjekt for å redusere støyen ved hjelp av CLD (Constrained Layer Damping).

Det første trinnet er å undersøke støyutstrålingen fra brokonstruksjonen og delbidragene fra dekk, dragere, hjul-/skinnekontakt osv. Dette innebærer vibro-akustisk modellering ved hjelp av statistisk energianalyse (SEA), laboratorietesting av ulike CLD-konfigurasjoner ved ulike temperaturer, samt lignende CLD-tester på en modell og støy- og vibrasjonsmålinger på selve broen.

Filmen vår om hvordan vi dempet støy fra pendlertog ved hjelp av Constrained Layer Dampening.

Interessert i Begrenset lagdemping?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Kontakt oss