Hoppa till innehåll
Bild av Årstabron
Quietly Improving Your Environment

Constrained Layer Damping (CLD) på en gammal stålbro

Vibratec minskar bullret på Årstabron i centrala Stockholm. Med hjälp av en teknik som kallas Constrained Layer Dampening (CLD). Bullret sänktes med 6 dB.

Efter en nyligen genomförd renovering av 1929 års Årstabro i Stockholm observerades en ökning av buller. Vibratec Akustikprodukter AB har tilldelats ett projekt i flera steg för att dämpa bullret med hjälp av CLD (Constrained Layer Damping).

Steg ett är att undersöka bullerstrålningen från brokonstruktionen och de partiella bidragen från däck, balkar, kontakt mellan hjul och räls etc. Detta innebär vibroakustisk modellering med statistisk energianalys (SEA), laboratorietester av olika CLD-konfigurationer vid olika temperaturer, samt liknande CLD-tester på en mock-up plus buller- och vibrationsmätningar på den faktiska bron.

Vår film om hur vi dämpade buller från pendeltåg med hjälp av Constrained Layer Dampening.

Intresserad av Constrained Layer Damping?

Kontakta oss gärna för mer information

Kontakta oss