Hoppa till innehåll
Quietly Improving Your Environment

Vibrationsisolering av husgrund i stadsmiljö

Undvik stomljud från vibrationer som kommer från närliggande tågtrafik, vägbuller, byggarbetsplatser med mera.

Att vibrationsisolera en byggnads grund är ett sätt att bli av med störande vibrationer och att förbättra inomhusmiljön. Vibrationer kan orsakas av en mängd olika källor, inklusive närliggande byggarbeten, tung trafik och till och med naturfenomen som jordbävningar. Dessa vibrationer kan ha en betydande inverkan på de boende i en byggnad och orsaka obehag och till och med hälsoproblem. För att hantera detta problem finns en mängd olika tekniker för att isolera hela byggnaden från vibrationer. Dessa tekniker kan omfatta användning av elastiskt material, såsom gummi eller Regufoam, samt användning av vibrationsisolatorer och andra konstruktionselement

Tekniker

Vid vibrationsisolering av husgrund frikopplas byggnaden från marken genom att man inför ett elastiskt lager(såsom elastiska mattor, kuddar eller stålfjädrar)mellan byggnadens fundament och marken. Detta gör att byggnaden kan röra sig oberoende av marken, vilket minskar överföringen av vibrationer till byggnaden.

En annan teknik är att använda "Tuned Mass Dampers," som i princip är vikter som placerade på strategiska platser i en byggnad för att dämpa vibrationer. Dessa vikter, som vanligtvis är tillverkade av betong eller stål, är utformade för att röra sig i motfas med vibrationerna, och därmed absorbera och avleda energin innan den kan överföras till resten av byggnaden.

Sammanfattning

Att vibrationsisolera en byggnad kan avsevärt minska vibrationernas inverkan på de boende, vilket förbättrar den allmänna livskvaliteten i byggnaden.

Vibratec bör vara ditt förstahandsval. Med vår omfattande erfarenhet, våra innovativa lösningar och vårt engagemang för kvalitet är vi de bästa i branschen.

Intresserad av Isolering av byggnadens bas?

Kontakta oss gärna för mer information

Tillämpningsområde

  • Tuned Mass Damper - låg frekvens

    En Tuned Mass Damper (TMD) är en anordning som främst används inom teknik och arkitektur för att minska effekterna av strukturella vibrationer...

  • Regufoam vibrationsisolering

    Regufoam® vibration är ett elastiskt polyuretanskum som är utformat för optimal vibrationsisolering. Det finns tillgängligt i tolv olika densiteter och...

  • Regupol vibrationsisolering

    Det byggmyndighetsgodkända REGUPOL vibrationssortimentet erbjuder en portfölj med åtta produkttyper som kan användas i...

Inga produkter hittades

Kontakta oss