Hoppa till innehåll

Artiklar om ljud-, stöt- och vibrationsisolering.

  • Marin

Vibratecs lösningar för marina tillämpningar

Uppnå smidig segling I den dynamiska värld som sjöfarten utgör är smidig segling mer än bara att navigera på öppet hav. Det kräver noggrann uppmärksamhet på detaljer, särskilt när det gäller att dämpa de vibrationer som genereras av olika system ombord. På Vibratec är vi specialiserade på att konstruera isolatorer helt i metall som är skräddarsydda för de unika kraven i...

Bild av inspelningsstudio
  • Bygg

Vibratec’s ”Rum-i-rum-lösning”

I den ständigt föränderliga musikbranschen har efterfrågan på högkvalitativa inspelningsutrymmen aldrig varit större. Med plattformar som Spotify som omformar hur vi lyssnar på musik, har det blivit avgörande för både artister och producenter att säkerställa enastående ljudkvalitet. Men för att uppnå denna kvalitetsnivå krävs mer än bara modern utrustning - det krävs...

Bild på gym och vikter
  • Bygg

Vibratec-golv för gymnastiksalar

Fjädrande gymgolv för vibrations- och ljudisolering. Kundanpassade golv för gym och fitnesscenter blir allt viktigare i takt med att stadsutvecklingen leder till kortare avstånd mellan bostadsområden, transporter, shopping och fysiska aktiviteter.

  • Bygg

Vibrationsisolering för träbyggnader

Undvik stomljud från vibrationer i lätta konstruktioner. Under senare år har träbyggnader blivit en betydande del av nybyggnationen av flerbostadshus. Ökningen av träbyggande medför flera positiva aspekter, bland annat minskad klimatpåverkan och möjlighet till en snabbare och mer kostnadseffektiv byggprocess. Det finns dock en utmaning...

  • Infrastruktur

Fallstudie: Tuned Mass Dampers för gångbro i Malmö

Under konstruktionen av gångbron vid Bagers Plats i Malmö blev det uppenbart att den skulle behöva en TMD, eftersom den lägsta vertikalen beräknades till 1,85 Hz.Vibratec utformade en TMD-lösning: totalt 2 TMD:er med en vibrationsmassa på vardera 340 kg installerades i mittsektionen av gångbron...

  • Bygg
  • Industri

Vibrationsisolering av husgrund i stadsmiljö

Detta är mer av en fallstudie än ett nyhetsinlägg. Här vill vi förklara vikten av att optimera ett golv för att uppfylla kraven på buller och vibrationer genom en byggnad för att säkerställa en bättre arbets- och boendemiljö för hyresgästerna.