Hoppa till innehåll

Tjänster

Våra tjänster

Quietly Improving Your Environment

Beräkning och konstruktion

Vid framtagande av lösningar eller val av produkt kan Vibratec erbjuda en rad ingenjörstjänster inom beräkning, design, konstruktion, tester och dokumentation. Oavsett om det gäller specialdesignade offshore-isolatorer, rörupphängning, chock-isolering eller spårisolering - vi bistår med beräkning för att säkerställa prestanda och tillförlitlighet.

Se nedan en kort sammanfattning av våra hjälpmedel och tekniska tjänster för allt ifrån hållfasthet till att minimera vibrationer och ljud i olika applikationer.

Tekniska tjänster

Analys av mekanisk hållfasthet med finita elementmetoder (FEM)


Analys av naturliga frekvenser och dynamisk responsanalys med finita elementmetoder (FEM)


Beräkningar av lastfördelning


Beräkningar av utmattning


Beräkning av fästbultar eller svetsar


Statiska och dynamiska laboratorietester


Förberedelse av 3D CAD-ritningar


Analys av dämpning, transmission och strålning av strukturburet buller med hjälp av statistisk energianalys (SEA)

Dimensionering och placering av lämpligt stöd (hängare/fästpunkter/rörklämmor)


Beräkning av termisk expansion


Dimensionering och optimering av expansionsfogar (position och förspänning)


CAD-ritningar med produkter på föreslagna positioner och principskisser

Beräkning av ljudspektra för odämpat avgasbuller (om inte tillgängligt)


Beräkning av genererad avgasvolym (om ej tillgänglig)


Val och beräkning av lämpliga ljuddämpare för att uppnå önskad ljudreduktion


Beräkning av avståndsdämpning baserat på fritt fält


Beräkning av mottryck för hela rörsystemet

Chockberäkningar med sex olika pulstyper: sinus, halvsinus, fyrhörning, sågtand, omvänd sågtand och pulståg


Optimering av typ av stötdämparfäste för att minimera restchock


Nivå för vilostöt i tyngdpunkt, varje upphängningsfäste eller annan kritisk punkt


Beräkning av fallhöjd

Beräkningar av inkopplingsdämpning för rälsplattor, under slipersmattor, ballastmattor och slab track


Nödvändiga indata: boogielängd, boogielast, hastighet, typ av räls, typ av rälsfäste, typ av slipers, slipersavstånd, höjd på ballast eller plattor, mekaniska egenskaper hos underliggande jord eller berg


Beräkning av sidostabilitet


Beräkning av elektriskt motstånd mot vagabonderande strömmar (för inbäddade spår)


Detaljerade installationsritningar, metodbeskrivningar, provningsintyg etc.


Installation på plats om så krävs

Produktion

Här tillverkas vårt sortiment av högkvalitativa metallisolatorer för marin och offshore, våra fjäderpaket och vajerisolatorer.

Vår tillverkningskapacitet gör det möjligt för oss att erbjuda kundanpassade lösningar och specialkonstruktioner som är skräddarsydda för att uppfylla unika krav. Detta säkerställer att varje produkt vi levererar är tillverkad med precision, kvalitet och kontroll, vilket garanterar prestanda och tillförlitlighet även i de mest krävande marina och offshore-miljöer.

Bild av Vibratec Regufoam-dynor på pall

Installation

Förutom vårt omfattande produktsortiment erbjuder vi även installation på plats för många av våra produkter. Detta garanterar inte bara korrekt installation utan minimerar också risken för prestandaförsämring orsakad av brist på erfarenhet eller mänskliga fel.

Det är viktigt att notera att våra installationstjänster vanligtvis fokuserar på våra egna produkter och system. Därför gör vi sällan uppgifter såsom installation av gipsskivor eller mineralull, montering av armeringsjärn eller betonggjutning.

Typiska installationer som erbjuds:

  • Flytande golvsystem, både lätta och tunga (betong)
  • Fundament för maskiner
  • Inre taksystem
  • Isoleringssystem för byggnader
  • Ballastmattor
  • TMD - Tuned mass dampers
Bild på Vibratecs installation

Intresserad av Våra tjänster?

Kontakta oss gärna för mer information

Kontakta oss