Hoppa till innehåll

Om Vibratec

Bild på gym och vikter

Quietly Improving Your Environment

Detta är Vibratec

Vibratec är en av Skandinaviens ledande leverantörer av buller- och vibrationslösningar. Vår ambition är att bli det självklara valet för kunder som behöver lösningar på problem med buller, vibrationer och stötar. Vibratec tillverkar och lagerhåller ett stort antal produkter för dämpning och isolering av vibrationer, stötar och buller inom ett brett spektrum av applikationer.

Vibratec-koncernen består av sex företag. Vi är verksamma inom alla affärsområden i samtliga fem bolag.

Vibratec är verksamt inom marin- och offshoreindustrin, konstruktion, infrastruktur, industri, kraftgenerering och försvar. Det breda produktsortimentet säkerställer att allt från små motorer, gasturbiner, broar, järnvägar och kompletta byggnader kan vibrationsisoleras. Vibratec erbjuder sina kunder kompletta lösningar och implementering.

En bild av Vibratecs företagsorganisation

Vår vision och vår mission

Vision

Att vara en ledande internationell leverantör av tekniska lösningar inom ljud-, vibrations- och stötisolering.

Uppdrag

Med innovativ design och expertis skapar och levererar vi interna tekniska lösningar som minimerar buller, vibrationer och stötar för att förbättra kundernas miljöer.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Affärspolicy

Vibratec är en ledande tillverkare och leverantör av produkter och lösningar för att förbättra hälsa, säkerhet och miljöfrågor i samband med buller, vibrationer och stötdämpning.

Våra viktigaste resurser och kravställare är våra medarbetare, kunder och andra intressenter.

Vi ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar och sträva efter ständiga förbättringar, tillhandahålla säkra tekniska lösningar och produkter av adekvat kvalitet.

Vi skall aktivt arbeta för att kontinuerligt förbättra vår arbetsmiljö och minska vår miljöpåverkan, skydda miljön och förhindra utsläpp av föroreningar.

Risker, ohälsa och kränkande särbehandling skall förebyggas genom att aktivt främja ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Våra certifikat

ISO-certifikat ENG 9001/14001
Gäller från 240601

ISO-certifikat SWE 9001/14001
Gäller till och med 240531

ISO-certifikat SWE 9001/14001
Gäller från 240601

ISO-certifikat ENG 45001
Gäller till och med 240531

ISO-certifikat ENG 45001
Gäller från 240601

ISO-certifikat SWE 45001
Gäller till och med 240531

ISO-certifikat SWE 45001
Gäller från 240601

Historia

1988 - Lennart Söderman, Kjell Johnsson och Carl Sejersted Bödtker startar Vibratec Isolation AB i Stockholm. Företaget ägnar sig främst åt lösningar i helmetall för marina applikationer tack vare Lennart Södermans erfarenhet och kompetens som fartygskonstruktör.

1990 - Vibratec Isolation AB flyttar till Blidö, en ö i norra delen av Stockholms skärgård. Företaget har tre anställda och huserar i BIHAB:s (Blidö Industrihus) lokaler. Under åren som följer startar företaget egen tillverkning av fjäderisolatorer och rörhållare och inleder även sitt första offshoreprojekt med specialutvecklade vibrationsdämpande infästningar med fjädrar.

1998 - Fastighetsbolaget BIHAB förvärvas och Vibratec Isolation AB tar över fabrikens kontorslokaler, verkstad och lager.

Bild av Blidö

1999 - Vibratec Isolation AB förvärvar Maskinverkstaden Wannerstens Mekaniska eftersom ambitionen är att öka den egna tillverkningen av vibrationsisolatorer. Dessutom köper bolaget 51% av det konkurrerande bolaget Akustikprodukter AB, där det norska dotterbolaget APN ingår. Genom förvärven breddas Vibratecs produktsortiment till att omfatta ljuddämpare, trådisolatorer och gummiprodukter. I samband med att bolagen fusioneras ändras namnet till Vibratec Akustikprodukter AB (och till Vibratec Akustikprodukter AS i Norge).

2001 - Företagets kreative grundare Lennart Söderman avlider tragiskt i ALS. Hans medgrundare Kjell Johansson tar över VD-posten.

2003 - Företaget har haft en stark utveckling och blir ett gasellföretag. Ett litet agentnätverk växer fram. Rickvin Trading Pte i Singapore blir den första agenten.

2004 - Vibratec stärker sin position som ett ledande teknikföretag genom att välja in Leif Kari, professor i teknisk akustik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), i bolagsstyrelsen. Samarbetet med Marcus Wallenbergs laboratorium för ljud- och vibrationsforskning vid KTH som detta komplement ger Vibratec en unik position mellan industri och spjutspetsforskning.

2005 - Vibratec Akustikprodukter kommer att vara ett registrerat varumärke i Sverige, Norge och Kina.

2006 - Moderbolaget är certifierat enligt ISO: 9001: 2000.

2007 - Ett nytt dotterbolag etableras i Estland: Akustikatooted OÜ.

2008 - Ett nytt dotterbolag etableras i Danmark: Vibratec Akustikprodukter ApS, med Anders Olsen som VD. Svante Hägerstrand blir ny VD för Vibratec Akustikprodukter AB.

2009 - De återstående 49% i det norska dotterbolaget Vibratec Akustikprodukter AS förvärvas.

2011 - Produktionen av vajerdämpare flyttas från Norge till Sverige - all produktion finns nu under samma tak.

2014 - 5 personer går säkerhetskurs för offshore Vibratec börjar med mätuppdrag och installationer på riggar och plattformar i Nordsjön.

2016 - Moderbolaget är certifierat enligt ISO: 14001: 2015. Tidigare kvalitetscertifiering har uppdaterats till ISO9001: 2015.

2017 - Ett nytt dotterbolag Vibratec Installation AB etableras. Företaget utför installationer av flytande golv och rum-i-rum-lösningar.

2018 - Dotterbolaget 3DI Akustiikkatuotteet OY etableras i Finland.

Vill du veta mer om Vibratec?

Kontakta oss gärna för mer information

Kontakta oss