Hoppa till innehåll
Bild på Vibratecs produktionslogotyp
Quietly Improving Your Environment

ISO-certifieringar till vår produktionsanläggning i Estland!

Vi är glada att kunna meddela att vi nu kan inkludera vår produktionsanläggning i Estland i våra ISO 9001-, ISO 14001- och ISO 45001-certifieringar!

Dessa certifieringar är en tydlig indikation på vårt engagemang för kvalitet, miljö samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i vår strävan efter konsekvens och höga standarder i all vår verksamhet.

ISO 9001-certifieringen är ett erkännande av vårt företags förmåga att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet samtidigt som vi ständigt strävar efter att förbättra kundnöjdheten och effektiviteten i våra processer.

ISO 14001-certifieringen bekräftar vår hängivna inställning till miljöledning. Vi tar ansvar för att minska vår miljöpåverkan genom att effektivisera våra resurser, minimera avfall och främja hållbarhetsprinciper i all vår verksamhet.

ISO 45001-certifieringen är en bekräftelse på att vi prioriterar våra medarbetares hälsa och säkerhet. Vi strävar efter att tillhandahålla en säker och skyddad arbetsmiljö där alla kan trivas och prestera på sin bästa nivå.

Vi fortsätter att sträva efter att leverera enastående produkter och tjänster samtidigt som vi upprätthåller vårt engagemang för hållbarhet och säkerhet.

Bild från DNV ISO