Hoppa till innehåll

Nyheter

Bild av Regufoam® Vibration från 2 mm
 • Bygg
 • Industriell

Regufoam® vibration finns nu i tunnare alternativ, från 2 mm!

Vibrationer från dagliga aktiviteter som människor i rörelse, diskmaskiner, tvättmaskiner och elektroniska apparater kan skapa strukturburet buller, särskilt i flervåningshus av trä. Genom att integrera vibrationsisolering kan dessa störningar minskas.

Bild på Vibratecs jalusier vid Siemens anläggning
 • Industriell

Optimera luftflödet med våra lameller!

Jalusier ger ett effektivt skydd för luftintags- och avgasöppningar i tekniska installationer. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive kommersiell och industriell konstruktion, infrastruktur, offshore-projekt och skeppsbyggnadsindustrin.

Bild av Vibratec-Anti-vibrationsdynor
 • Bygg
 • Försvar
 • Industriell

Vibratecs Anti-vibrationsdynor

Vi introducerar Vibratecs Anti Vibration Pads (AVP-serien), de perfekta elastomerisolatorerna för att skydda känslig utrustning i dina landbaserade tillämpningar. 

Bild av REGUFOAM elastomer produktsortiment
 • Bygg
 • Industriell

Regufoam® vibration - Den ultimata lösningen för vibrationsisolering!

Vibrationer kan utgöra en utmaning i många konstruktioner, till exempel när det gäller trähus. Genom att använda Regufoam mellan våningarna kan du förhindra att vibrationer tränger in i träkonstruktionen och orsakar stomljud.

Bild av Vibratec VT-JSF
 • Bygg
 • Industriell

VT-JFS Golvsystem - Vibrationsisolatorer för betonggolv

Golvsystemet består av vibrationsisolatorer som gjuts in i en betongplatta och sedan höjs för att ge elastisk frikoppling och ett luftgap till undergolvet. Detta skapar ett tungt flytande golv med utmärkt vibrationsisolering, även vid låga frekvenser.

Bild av värmepump med Vibratec fjäderisolatorer på vintern
 • Bygg
 • Industriell

Förhindra störande vibrationer med fjäderisolatorer!

I industrier med mycket utrustning, t.ex. fläktar, kompressorer, generatoraggregat och motorer, är det vanligt med störande vibrationer och buller.

Hängare av gummi
 • Marin
 • Industriell

Välj rätt material!

Bilden visar en gummihängare som är avsedd att stödja avgasrören som kommer från en av huvudmotorerna.

Bild av Vibratec VT-AWS
 • Bygg
 • Industriell

Akustiskt väggupphängningssystem

Ett system som är utformat för att förhindra överföring av vibrationer och strukturburet ljud.

Bild av Vibratec bullerskydd
 • Industriell

Vibratec installerad bullerskärm

Vibratec har installerat en bullerskärm, som minskar överföringen av buller mellan källan och mottagaren, för en power backup-enhet för Discovery Networks. Bullerskyddet, som tillverkas av IAC Acoustics, är cirka 5x5 m och är specialtillverkat för platsen och utrustningen.