Hoppa till innehåll

Avstämd massdämpare (TMD)

En avstämd massdämpare är en anordning som främst används inom teknik och arkitektur för att minska effekterna av strukturella vibrationer som orsakas av yttre krafter som vind, jordbävningar, maskiner eller människor som går i takt. Den består vanligtvis av en massa som är fäst vid en struktur via fjädrar och dämpare. När konstruktionen vibrerar rör sig massan i motsatt riktning, vilket motverkar vibrationen och minskar konstruktionens totala rörelse. Detta bidrar till att förbättra stabiliteten, säkerheten och komforten i byggnader, broar och andra stora strukturer genom att minimera svajningar och svängningar.

Produkter

Här kan du se alla produkter i kategorin

Tillämpningsområde

Tillämpning

  • Tuned Mass Damper - låg frekvens

    En Tuned Mass Damper (TMD) är en anordning som främst används inom teknik och arkitektur för att minska effekterna av strukturella vibrationer...

Inga produkter hittades

Relaterad fallstudie

  • Infrastruktur

Fallstudie: Tuned Mass Dampers för gångbro i Malmö

Under konstruktionen av gångbron vid Bagers Plats i Malmö blev det uppenbart att den skulle behöva en TMD, eftersom den lägsta vertikalen beräknades till 1,85 Hz.Vibratec utformade en TMD-lösning: totalt 2 TMD:er med en vibrationsmassa på vardera 340 kg installerades i mittsektionen av gångbron...