Hoppa till innehåll
Quietly Improving Your Environment

Vibrationsisolering för träbyggnader

Undvik stomljud från vibrationer i lätta konstruktioner.

På senare år har trähus blivit en betydande del av nybyggnationen av flerbostadshus. Det ökade träbyggandet medför flera positiva aspekter, bland annat minskad klimatpåverkan och möjligheten till en snabbare och mer kostnadseffektiv byggprocess. Det finns dock en utmaning med lättviktskonstruktionen; att uppfylla ljudkraven.

Vibrationer som orsakas av människor som rör sig, disk- och tvättmaskiner, TV-apparater och ljudsystem etc. kan skapa stomljud som orsakar störningar och obehag för de som vistas i byggnaden.

Att minska strukturburet buller i befintliga byggnader kan vara svårt och det är därför viktigt att inkludera ljudisolering som en integrerad del av byggnadskonstruktionen.

Bild av Vibratec vibrationsisolering av träbyggnad med Regufoam-remsor

Vibrationer och oönskat buller sprids lättare genom ett flervåningshus byggt i trä, därför är det viktigt att utforma anslutningarna mellan våningarna på rätt sätt.

Detta kan göras genom att installera elastiska element, elastiska remsor eller stålfjädrar. Vibratecs lösning är Regufoam®, ett elastiskt polyuretanskum för vibrationsisolering. Detta finns i 12 olika hårdheter och varierande tjocklekar för olika applikationer och behov.

Förutom elastiska element kan Vibratec erbjuda ljudreducerande lösningar för golv, väggar och tak. Med hjälp av flytande golv, undertak och väggfästen kan golv, väggar och tak frikopplas från den bärande konstruktionen, vilket minskar överföringen av luft- och stomljud.

Relaterade nyheter

Nyhetsarkiv
Bild på byggnationen av Filmstaden Uppsala
  • Bygg

Vibratec levererar ljudisoleringslösningar till Filmstaden i Uppsala

Att bygga biografer med biografsalonger sida vid sida kräver effektiv ljudisolering, vilket kan vara en utmanande uppgift. Varje biograf måste byggas som en "flytande låda", helt separat från strukturen, med en "rum-i-rum"- eller "låda-i-låda"-lösning.

Bild på nya Gottsundaskolan
  • Bygg

Golv- och taksystem till Gottsundaskolan

I samarbete med Skolfastigheter uppför IN3PRENÖR AB den nya Gottsundaskolan i Uppsala. Den nya, moderna och större skolan kommer att välkomna 720 elever i årskurs 6-9. Förutom själva skolan kommer byggnaden att innehålla en fullstor idrottshall, en fritidsklubb, ett bibliotek, en dansstudio och ett allaktivitetshus för föreningar.

Bild av Vibratec VT-AWS
  • Bygg
  • Industriell

Akustiskt väggupphängningssystem

Ett system som är utformat för att förhindra överföring av vibrationer och strukturburet ljud.

Är du intresserad av Vibrationsisolering för träbyggnader?

Kontakta oss gärna för mer information

Kontakta oss