Hoppa till innehåll

Elastomer VT-AC-1005

VT-AC-1005-materialet är en teknisk förening med kork och naturgummi. Denna produkt är lämplig för vibrationskontrollapplikationer som kräver mycket höga isoleringsnivåer och används som diskreta isolatorer (dynor/remsor) med låg resonansfrekvens och hög belastning, t.ex.: byggnadslager, separering av enskilda byggnadsdelar, tvåvåningskonstruktion eller kranbanelager.

Produktens egenskaper

Temperatur

- Område -10 / +100°C (+14 / 212 ºF)

Lastområde

- Statisk 3,0 - 7,0 MPa (435 - 1015 psi)

- Totalt 8,0 MPa (1160 psi)

- Enstaka 15,0 MPa (2176 psi)

E-Modul ( @stabil last )

- Statisk (1) 40,0 - 50,0 MPa (5802 - 7252 psi)

- Dynamisk (2) 80,0 - 155,0 MPa (11603 - 22481 psi)

(1) DIN 53513 (anpassad) - Tangentiell modul
(2) DIN 53513 (anpassad) - Beroende på belastning och frekvens

Produkttillämpningar

VT-AC-1005 används som diskreta plattor eller remsor i applikationer med hög belastning på en begränsad yta, t.ex. vibrationsisolering av byggnadsfundament, broar, tunga bjälklag, maskinfundament etc. 

Funktioner

  • Långsiktig hållbarhet
  • Hög dynamisk effektivitet
  • Enkel hantering och bearbetning
  • Utmärkt krypbeteende på lång sikt
  • Hög mekanisk motståndskraft
  • Hög lastfrånkoppling med lager i minimalt utrymme

Riktlinjer för urval

Materialval kan göras med hjälp av den statiska/dynamiska E-Modulen i respektive belastningsområde eller med hjälp av vibrationsisoleringsnivån Abacus nedan:

  • Baserat på maskinens/systemets störningsfrekvens, välj önskad isoleringsnivå baserat på materialtjocklek och respektive egenfrekvens för den specifika belastningen/spänningen.
  • Bestäm materialkompressionen från nedböjningskurvan vid den specifika belastningen/spänningen.
  • Krypeffekten kan adderas till ovanstående nedböjning via nedböjningsdiagrammet för kryp genom att beräkna den ytterligare nedböjningen och addera.

Tekniska specifikationer

Kontakta oss

Är du intresserad av Elastomer VT-AC-1005?

Kontakta oss gärna för mer information